Metal & Steel Supply AS

Fargekoder

Metal & Steel Supply sitt merke -og fargekodesystem
Med Metal & Steel Supply sitt merke- og fargekodesystem, vil en lett kunne orientere seg mellom ulike dimensjoner og trykklasser.
(eksempel) ANSI Blind Flenser:

Topp -og bunnflaten på blindflensen vil alltid være lys blå, samtidig som den er godt merket med dimensjon. Er blindflensen i tillegg f.eks gul rundt sideflaten, da vet du at du har en "1.500 punder".

 

 

| Kontakt oss... | ©2003 Metal & Steel Supply AS