Bedriften

Metal & Steel Supply AS har spesialisert seg på utleie av blendingsmateriell til testing av prosessanlegg og tilhørende systemer. Siden oppstart i 1992 og fram til i dag, har MSS AS posisjonert seg som en markedsledende leverandør av utstyr for testformål.

Vi lagerfører et bredt utvalg av Blindflenser, Blindhubber, Clamp Set, Blindspader, Rørklemmer, Studbolter, tetningsringer, m.m. (både ombyttbare og spesielle), og kan levere på kort varsel.

Vi kan også skaffe til veie «spesialdimensjoner» innenfor korte leveringstider. Alt utstyr tar høyde for NORSOK sine anbefalte retningslinjer.

Leiealternativet reduserer dine kostnader forbundet med lagerhold, allokering, verifisering, vedlikehold og øvrig arbeidskrevende etterbruksbehandling. Leie gir dessuten større sikkerhet i forbindelse med både budsjettering, anbudsgivning og kostnadskontroll.

Ta kontakt med oss på telefon for raskest mulig hjelp vedrørende priser, lagerstatus, levering, etc. Bruk gjerne våre e-post adresser skulle det være andre spørsmål.